YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


<p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp; </font> </p> <p align="justify"> <font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>EĞİTİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRME RAPORU</strong>&nbsp; </font></font> </p> <p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">&Ouml;zel G&uuml;venlik Eğitim sisteminin mevcut durumunu değerlendirmek, yapısal ihtiya&ccedil;ları belirlemek ve birikimlerimiz &ccedil;er&ccedil;evesinde &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerilerimizi sunmak maksadıyla yılda bir kez EĞİTİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRME RAPORU hazırlanmaktadır. </font> </p> <p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">İlki 2008 yılında hazırlanan rapor, yayınlanma aşamasında olan Y&ouml;netmelik değişikliği hazırlık &ccedil;alışmalarında &ouml;nemli bir referans olmuştur. Bizlere gurur veren ve daha fazlasını ortaya koymak adına b&uuml;y&uuml;k sorumluluk y&uuml;kleyen bu bilgi, bizzat Emn. Gn. Md.l&uuml;ğ&uuml; yetkililerinden alınmıştır. </font> </p> <p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">T&Uuml;MGED&#39;in 2009 yılı raporu da aynı anlayış ile hazırlanmıştır ve sekt&ouml;r&uuml;n ilgili t&uuml;m taraflarına ulaştırılmıştır. </font> </p> <p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font> </p> <p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Raporları g&ouml;rmek i&ccedil;in aşağıdaki linkleri tıklayınız. </font> </p> <p align="justify"> <font face="Arial" size="2"><a href="linkler/739491egitimsistemiiyilestirmeraporu2012.pdf" target="_blank">Eğitim Sisteminde İyileştime Raporu 2012</a></font> </p> <p align="justify"> <a href="../html/linkler/252964egitimsistemiiyilestirmeraporu2009.pdf" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Eğitim Sisteminde İyileştime Raporu 2009</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> </p> <p align="justify"> <a href="../html/linkler/85478egitimsistemiiyilestirmeraporu2008.pdf" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Eğitim Sisteminde İyileştime Raporu 2008</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> </p> <p align="justify"> <font face="Arial" size="2"><a href="linkler/739491egitimsistemiiyilestirmeraporu2012.pdf" target="_blank"></a></font> </p>