YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


<p align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Milliyet&ccedil;i Hareket Partisi Gaziantep milletvekili Sayın Hasan &Ouml;ZDEMİR &Ouml;zel G&uuml;venlik sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ve mensuplarının sorunlarıyla ilgili olarak hazırladığı meclis araştırma komisyonu &ouml;nergesini 11.02.2011 tarihinde sabah saat 11:00&#39;de TBMM Başkanlığına sunacaktır. T&uuml;m sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z&uuml;n konuya destek vermesini arzu etmekteyiz.<br /> <br /> &Ouml;nerge;<br /> <br /> <br /> T&Uuml;RKİYE B&Uuml;Y&Uuml;K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI&#39;NA<br /> <br /> <br /> <br /> &Uuml;lkemizin sosyo-ekonomik tablosu i&ccedil;erisinde sayıları her ge&ccedil;en g&uuml;n artan &ouml;zel g&uuml;venlik elemanlarının sorunları da giderek artmaktadır. &Ccedil;alışma koşullarından &ouml;zl&uuml;k haklarına kadar geniş bir &ccedil;er&ccedil;evede g&ouml;r&uuml;len bu sorunların araştırılarak alınacak &ouml;nemleri tespit etmek &uuml;zere Anayasanın 98. ve İ&ccedil;t&uuml;z&uuml;ğ&uuml;n 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması a&ccedil;ılmasını arz ve teklif ederiz.<br /> <br /> Saygılarımızla.<br /> <br /> <br /> <br /> Hasan &Ouml;ZDEMİR<br /> <br /> Gaziantep Milletvekili<br /> <br /> <br /> <br /> GEREK&Ccedil;E<br /> <br /> &Ouml;zel G&uuml;venlik Hizmetlerine Dair Kanun 10 Haziran 2004&#39;te kabul edilip, 26 Haziran 2004&#39;te resmi gazetede yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir. Bu yasa ile devletin kolluk hizmetlerine dair kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde bir t&uuml;r yetkilendirme ile g&uuml;venlik hizmetlerinin &ouml;zel sekt&ouml;r tarafından yerine getirilmesi ifade edilmiştir.<br /> <br /> Bu kanunun kabul edildiği tarihten itibaren 930 bin kişi sınava girmiş; 632 bin kişi başarılı olmuş; 554 bin kişi sertifika almış; 351 bin kişi kimlik almış; ve şu anda polis ve jandarma b&ouml;lgesinde fiilen &ccedil;alışan 197 bin 498 kişi bulunmaktadır. &Ouml;zel G&uuml;venlik alanında eğitim veren kurum sayısı ise 684&#39;t&uuml;r.<br /> <br /> &Ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlileri g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi olduk&ccedil;a geniş bir kesimi ifade etmektedir. Bug&uuml;n Emniyet Teşkilatımızın mevcudu 200 bini ge&ccedil;miştir. Dolayısıyla bu &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerine, &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerinin alanlarının ve sayılarının genişlemesiyle birlikte polis ve jandarma teşkilatlarımız kendi asli g&ouml;revlerini yapabilecekleri i&ccedil;in gereken &ouml;nem ve hassasiyet g&ouml;sterilmelidir.<br /> <br /> Ger&ccedil;ekten &ouml;zel g&uuml;venlik teşkilatları devletin kolluk kuvvetlerine olduk&ccedil;a faydalı olmuştur. Uzun s&uuml;re Emniyet Teşkilatının farklı kademelerinde g&ouml;rev yapmış birisi olarak s&ouml;yleyebilirim ki, polis kendi asli g&ouml;revi olmayan pek alanda istihdam edilmektedir.<br /> <br /> D&uuml;nyanın bir &ccedil;ok yerinde polisin nokta beklediği yerler &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerine bırakılmıştır. Gerekli d&uuml;zenlemelerle birlikte &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerinin bu alanlarda istihdam edilmesi faydalı olacaktır.<br /> <br /> &Ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlileri ile ilgili olarak &ouml;nemli bir nokta şudur: Bu g&ouml;revlilerin son derece iyi eğitilmeleri gerekmektedir. Polis ve jandarma teşkilatlarımız aldıkları eğitimin bu alana da yansıtılması gerekmektedir. &Ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlileri jandarma alanındaysa jandarmanın, polis alanındaysa polisin yetkilerini taşımaktadırlar. Dolayısıyla polis ve jandarma nasıl eğitiliyorsa bu insanlar da &ouml;yle eğitilmelidir. Ancak burada &ccedil;ok ciddi sıkıntılar ortaya &ccedil;ıkmaktadır.<br /> <br /> &Ouml;rneğin, &ouml;zel g&uuml;venlik eğitimi veren kurslar ne yazık ki bug&uuml;n s&uuml;r&uuml;c&uuml; ehliyeti veren kurslar gibi olmuştur. Alanında tam anlamıyla yetiştirmeden insanlara sertifika veriliyor; o işi yapabilmeleri i&ccedil;in ehil birer insan olarak ilan ediliyorlar. Eğitimler k&acirc;ğıt &uuml;st&uuml;nde veriliyor. Bu eğitim kurumları maalesef kamu yararı i&ccedil;in değil, tamamen kar ama&ccedil;lı kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda &ouml;zel g&uuml;velik eğitimleri layıkıyla yerine getirilememektedir.<br /> <br /> &Ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerimizin &ouml;zl&uuml;k hakları da mutlaka yeni bir d&uuml;zenlemeye tabi tutulmalıdır. &Ouml;zel G&uuml;venlik G&ouml;revlilerine Dair Kanun 2004 yılında kabul edilmiştir. Ancak aradan daha hen&uuml;z 5 sene ge&ccedil;mişken yeni bir d&uuml;zenleme gereği ortaya &ccedil;ıkmıştır. &Ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerimizin &ouml;zl&uuml;k haklarına dair &ccedil;ok acil tedbirler yerine getirilmelidir. Bu insanlar, &ccedil;ok zor şartlarda, asgari &uuml;cretle &ccedil;alışıyorlar. Ayda 550 TL verilen bir kişinin g&uuml;venliği sağlaması m&uuml;mk&uuml;n değildir.<br /> <br /> &Ouml;zl&uuml;k hakları bağlamında bir diğer &ouml;nemli nokta ise &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerinin &ccedil;alışma saatleri ile ilgilidir. 8 saat yerine 12 saat &ccedil;alıştırılmaktadırlar. 12 saat i&ccedil;erisinde fizik g&uuml;&ccedil;lerinde de ciddi bir aşınma oluyor. Yani g&ouml;revlerini tam anlamıyla yerine getiremeyebilecekleri bir fiziki yapıya geliyorlar. &Ouml;te yandan, fazla mesailerinin karşılığını da alamamaktadırlar. Yine kıdem tazminatı konusunda da &ouml;zel g&uuml;venlik mensuplarımızın ciddi sorunları vardır. Bir diğer sorun da &ouml;zel g&uuml;venlik mensuplarının mesleki kariyerlerinde y&uuml;kselme olanaklarının olmamasıdır. Bu konuda yapılacak d&uuml;zenlemeler de &ouml;zel g&uuml;venlik mensuplarının mesleki bağlılıklarını arttıracaktır.<br /> <br /> B&uuml;t&uuml;n bunlardan da anlaşılacağı gibi &ouml;zel g&uuml;venlik teşkilatı mensupları mesleklerine başvurdukları andan itibaren &ccedil;ok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. B&uuml;t&uuml;n bu sorunları &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilmesi i&ccedil;in &ouml;nlemlerin araştırılarak tespit edilmesi gerekmektedir. </font> </p>