YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


<p align="justify"> <strong><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">SPORDA ŞİDDETE SON VERECEK KANUN &Ccedil;IKTI (YENİ ASYA) </font></strong> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">SPORDA şiddetin &ouml;nlenmesini ama&ccedil;layan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna g&ouml;re, ev sahibi spor kul&uuml;pleri, spor alanlarında sağlık ve g&uuml;venliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen &ouml;nlemleri almakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olacak. &Ccedil;ocuklar ve engellilerin m&uuml;sabakaları izleyebilmeleri i&ccedil;in yer tahsis edilecek. Seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak, kapasitenin &uuml;zerinde ve biletsiz seyirci alınamayacak. "Elektronik biletle" ma&ccedil;a girilebilecek. Bu ama&ccedil;la elektronik kart oluşturulacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyircinin, izlemek istediği ma&ccedil;ın bileti bu karta y&uuml;klenecek. Stadyuma bu kart g&ouml;sterilerek girilecek. Ma&ccedil; g&uuml;n&uuml; g&ouml;revde olmayan kolluk g&ouml;revlileri, g&uuml;nl&uuml;k harcırahın iki katı kadar &ouml;denekle ma&ccedil;larda g&ouml;revlendirilebilecek. Bu harcırah, g&uuml;nl&uuml;k 5060 TL arasında değişecek. &Ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlileri ateşli silah taşıyamayacak. Spor kul&uuml;pleri, y&ouml;netim kurulu &uuml;yeleri arasından bir veya birka&ccedil; kişiyi, taraftardan sorumlu kul&uuml;p temsilcisi olarak belirleyecek. </font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p> <p align="justify"> <strong><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNE AĞIR CEZA </font></strong> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor m&uuml;sabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazan&ccedil; veya sair menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin g&uuml;ne kadar adli para cezasına &ccedil;arptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu su&ccedil;tan dolayı m&uuml;şterek fail olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek. Ma&ccedil;tan &ouml;nce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek. Su&ccedil;un; kamu g&ouml;revinin sağladığı g&uuml;ven veya n&uuml;fuzun k&ouml;t&uuml;ye kullanılması suretiyle, spor kul&uuml;b&uuml;n&uuml;n y&ouml;netim kurulu başkan veya &uuml;yelerince, &ouml;rg&uuml;t faaliyeti &ccedil;er&ccedil;evesinde, bahis oyunlarının sonu&ccedil;larını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yan oranında artırılacak. </font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p> <p align="justify"> <strong><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">YASAK MADDELERE CEZALAR </font></strong> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa silah, bulundurulması yasak olmayan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyana maddeler ile alkoll&uuml; i&ccedil;ecekler sokulamayacak. Genel kolluk g&ouml;revlileri ile &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlileri, izleyicilerin &uuml;st&uuml;n&uuml; ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek Spor m&uuml;sabakası &ouml;ncesinde, esnasında, sonrasında, spor alanının &ccedil;evresinde ve m&uuml;sabakanın yapılacağı yere geliş ve gidiş g&uuml;zergahlarında taraftarların &uuml;zeri ve eşyası aranabilecek Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; m&uuml;sabaka d&uuml;zenini bozabilecek veya &ccedil;evreyi kirletebilecek nitelikte her t&uuml;rl&uuml; maddeyi sokan kişi ise 20 g&uuml;nden az olmamak &uuml;zere adli para cezasına mahkum edilecek Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına &ccedil;arptırılacak. Bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu nedenle ma&ccedil; d&uuml;zeninin bozulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. </font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p> <p align="justify"> <strong><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">HAKARET İ&Ccedil;EREN TEZAH&Uuml;RAT </font></strong> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Hakaret olarak algılanacak tarzda ale! olarak s&ouml;z ve davranışlarda bulunan tar tarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 g&uuml;nden az olmamak &uuml;zere adli para cezası verilecek. Spor alanlarında veya &ccedil;evresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik k&ouml;ken, cinsiyet veya mezhep farkı g&ouml;zeterek hakaret edici s&ouml;z ve davranışlarda bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına &ccedil;arptırılacak. Bu su&ccedil;ların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak. Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum edilecek. Ma&ccedil;lara girmesi yasaklanan kişi, ma&ccedil;a biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. </font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p> <p align="justify"> <strong><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">ŞİDDET YASASI &Ccedil;IKTI Y&Uuml;ZLER G&Uuml;LD&Uuml; (BUG&Uuml;N) </font></strong> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">TFF Başkanı &Ouml;zgener, "Bu yasa spordaki şiddet illetinin sona ermesi yolunda dev bir adım olacak" dedi. Voleybol Federasyonu Başkanı da "Kanunun son halinden b&uuml;y&uuml;k memnuniyet duydum" diye konuştu Yasanın kabul edilmesinin sadece futbol i&ccedil;in değil, T&uuml;rk sporu adına ger&ccedil;ek bir milat olduğunu s&ouml;yleyen TFF Başkam Mahmut &Ouml;zgener, "Futbol Federasyonu olarak Ekim 2009&#39;dan bu yana harcadığımız yoğun &ccedil;abaların karşılığını almaktan dolayı &ccedil;ok mutluyuz. </font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">TFF&#39;nin şu andaki y&ouml;netiminin 3 yıllık g&ouml;rev s&uuml;resindeki en mutlu anlarından birini yaşadık. Bakan Faruk &Ouml;zak ve t&uuml;m milletvekillerine y&uuml;rekten teşekk&uuml;r ederiz." &Uuml;st&uuml;m&uuml;zden y&uuml;k kalktı Voleybol Federasyonu Başkanı Erol &Uuml;nal Karabıyık, tasarının voleybola b&uuml;y&uuml;k k&uuml;lfet getirecek uygulamalardan arındırılarak kanunlaşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi. Karabıyık, g&uuml;venliğinin kul&uuml;plerin sırrına y&uuml;klenmesi halinde, kendilerini zor d&ouml;nd&uuml;ren binlerce amat&ouml;r kul&uuml;b&uuml;n bu y&uuml;k&uuml; taşıyamayacağı ve &ouml;zel g&uuml;venlik birimlerinin, genel kolluğun oluşturacağı emniyet hissini veremeyeceğini savundu. </font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p>