YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


<p align="center"> <font size="4"><strong><font face="trebuchet ms,geneva">FAALİYET RAPORU</font></strong><font face="trebuchet ms,geneva">(2010)</font></font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2"></font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">1. Aşağıdaki tarihlerde y&ouml;netim kurulu toplantıları yapılmış ve toplantı tutanakları derneğimizin web sitesinde yayınlanmıştır.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">01.08.2008&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 05.03.2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26.05.2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04.12.2009<br /> </font><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">10.10.2008&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03.04.2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03.07.2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.04.2010<br /> </font><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">13.01.2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30.04.2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28.08.2009</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">2. Derneğimiz tarafından hazırlanan Ders notları kitabı ve Genel Kollukla ilişkiler kitabı basılmış ve piyasaya sunulmuştur. Stokları t&uuml;kenen kitapların 2.basımı i&ccedil;in &ccedil;alışmalar başlatılmıştır.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">3. 2008 yılı ve 2009 yılı Eğitim iyileştirme raporları hazırlanmış Sekt&ouml;r ilgililerine ve ilgili kamu y&ouml;neticilerine ulaştırılmıştır. </font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">4. &Ouml;zel g&uuml;venlik sekt&ouml;r&uuml; etik kuralları yazılmış ve yayınlanmıştır. T&uuml;m yazışmalarımızda " Derneğimiz ve &uuml;yelerimiz, yayınladığımız Etik Kurallara aynen uymaktadır." ibaresi kullanılmaktadır.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">5. 22 / 23 Ağustos 2008 tarihinde Antalya&#39;da yapılan Federasyon Genel Kurulu &ccedil;alışmalarına iştirak edilmiştir. Derneğimizin iki &uuml;yesi T&Ouml;GF Y&ouml;netim Kurulunda g&ouml;rev almış olup, bir &uuml;yemiz halen bu g&ouml;revini s&uuml;rd&uuml;rmektedir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">6. &Ouml;zel g&uuml;venlik eğitimlerinin %18 olan KDV oranını benzer diğer eğitimlerde olduğu gibi % 8 olarak uygulayabilmesi i&ccedil;in hukuki s&uuml;re&ccedil; başlatılmıştır. Dava Danıştay 4.Dairesinde devam etmektedir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">7. Eğitim kurumları otomasyon programı hazırlanmış ve Em.Gn.Md.&#39;l&uuml;ğ&uuml; &Ouml;z.G&uuml;v.D.bşk.&#39;lığına sunumu yapılmıştır. EGM nin sistemi ile entegre olarak &ccedil;alışması planlanan bu program i&ccedil;in cevap beklenmektedir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">8. Derneğimizin TOBB &Ouml;zel G&uuml;venlik Sekt&ouml;r Meclisinde temsili i&ccedil;in &ccedil;eşitli zeminlerde bir&ccedil;ok kez yazılı ve s&ouml;zl&uuml; girişimlerde bulunulmuştur. Konu takip edilmektedir, gerekirse hukuki s&uuml;re&ccedil; başlatılacaktır.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">9. &Ouml;zel g&uuml;venlik eğitimlerinde karşılaşılan sorunlar ve yaşanan problemler konusunda, gerek illerin Em.Md&#39;l&uuml;klerine gerekse &Ouml;z.G&uuml;v.D.Bşk&#39;lığına bir&ccedil;ok yazılı ve s&ouml;zl&uuml; başvurular yapılarak karşılaşılan sorunların bir &ccedil;oğunun &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi sağlanmıştır.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">10. Spor g&uuml;venliği m&uuml;fredatı taslak &ccedil;alışması yapılmış ve EGM &Ouml;z.G&uuml;v.D.Bşk.lığına sunulmuştur.bu konudaki &ccedil;alışmalara devam edilmektedir. Ayrıca &Uuml;niversite G&uuml;venliği eğitiminin m&uuml;fredat &ccedil;alışmasının başlatılmıştır.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">11. Soru hazırlama teknikleri konusunda &ccedil;alışmalar yapılmıştır ve en ge&ccedil; Ağustos 2010 sonuna kadar &ccedil;alışmaları tamamlayacak şekilde devam edilmektedir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">12. Em.Gn.Md.&#39;l&uuml;ğ&uuml; &Ouml;z.G&uuml;v.D.Bşk.&#39;lığı ile Leonardo projesi &ccedil;er&ccedil;evesinde işbirliği s&ouml;zleşmesi imzalanmış ve proje belgeleri tamamlanarak g&ouml;nderilmiştir. Proje hazırlık &ccedil;alışmaları devam etmektedir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">13. Geciken y&ouml;netmelik değişikliğinin sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;zde yol a&ccedil;tığı belirsizlik nedeniyle i&ccedil;işleri bakanlığına yazılı başvuru yapılarak gerek&ccedil;eleri ile birlikte bir an &ouml;nce s&ouml;z konusu y&ouml;netmelik değişikliğinin yayınlanması talep edilmiştir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">14. Meslek edindirme eğitimleri veren İŞKUR&#39;un Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne başvurularak &Ouml;zel G&uuml;venlik Sekt&ouml;r&uuml; ve eğitimleri konusunda bilgi verilmiş, işbirliği yapılacak eğitim kurumlarının standartları tarif edilmiş ve ihtiya&ccedil; duyulan bazı bilgiler talep edilmiştir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">15. Aşağıdaki tarihlerde Em.Gn.Md&#39;l&uuml;ğ&uuml; yetkilileri 4 kez ziyaret edilerek Derneğimizin faaliyetleri &uuml;zerinde g&ouml;r&uuml;ş alışverişinde bulunulmuştur.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">26 Haziran 2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 Ağustos 2009&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> </font><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">17 Şubat 2010&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 Mart 2010</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">16. D&ouml;nem i&ccedil;erisinde aşağıda isimleri yazılı yeni &uuml;ye katılımları sağlanarak Derneğimizin &uuml;ye yapısı g&uuml;&ccedil;lendirilmiştir.</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Bmg G&uuml;venlik (Gaziantep)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> </font><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Sav G&uuml;venlik (&Ccedil;ankırı)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eskort G&uuml;venlik(Hatay)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> </font><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Koza G&uuml;venlik (İstanbul)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atlas G&uuml;venlik (İstanbul)</font> </p> <p> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Cem OR&Ccedil;UN<br /> </font><font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</font> </p>