YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


<p> &nbsp; </p> <p align="justify"> <font face="trebuchet ms,geneva" size="2">Alan eğitimleri konularının g&uuml;ndemde olduğu şu g&uuml;nlerde derneğimiz olarak Spor G&uuml;venliği konusunda&nbsp; hazırladığımız m&uuml;fredat i&ccedil;in tıklayınız</font> </p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="987" style="border: #000000 1px solid"> <tbody> <tr height="22"> <td colspan="7" width="987" height="22"> <p align="center"> <strong><font size="4">EMNİYET GENEL M&Uuml;D&Uuml;RLUGU, &Ouml;ZEL G&Uuml;VENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI</font></strong> </p> </td> </tr> <tr height="22"> <td colspan="7" height="22"> <p align="center"> <strong><font size="4">SPOR M&Uuml;SABAKALARI G&Uuml;VENLİK Y&Ouml;NETİCİSi EGITİM PROGRAMI</font></strong> </p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><strong><font size="2">SIRA NO</font></strong></td> <td><strong><font size="2">KONU</font></strong></td> <td><strong><font size="2">ALT KONU</font></strong></td> <td><strong><font size="2">S&Uuml;RE</font></strong></td> <td><strong><font size="2">DOK&Uuml;MAN</font></strong></td> <td><strong><font size="2">EGiTiMCi PROFiLi</font></strong></td> <td><strong><font size="2">NOTLAR</font></strong></td> </tr> <tr height="64"> <td height="64"><font size="2">1</font></td> <td><font size="2">Mevzuat</font></td> <td width="164"><font size="2">Spor M&uuml;sabakalannda Şiddet ve D&uuml;zensizliğin &Ouml;nlenmesine Dair Kanun (Kanun No: 5149)</font></td> <td width="83"><font size="2">3 Ders saati</font></td> <td><font size="2">Kanun metni</font></td> <td width="164"><font size="2">Konu hakkmda uzmanlaşmış bir avukat g&ouml;revlendirilecektir</font></td> <td><font size="2">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="96"> <td height="96"><font size="2">2</font></td> <td><font size="2">Mevzuat</font></td> <td width="164"><font size="2">TFF Stadyum ve G&uuml;venlik Komitesi Talimatı</font></td> <td width="83"><font size="2">9 Ders saati</font></td> <td><font size="2">Talimat metni</font></td> <td width="164"><font size="2">TFF Stadyum Ve G&uuml;venlik Komitesi ildeki denet&ccedil;ilerinden g&ouml;revlendirilecektir</font></td> <td width="165"><font size="2">Stadyum ve G&uuml;venlik Sınıflandırma Kriterleri (101 - 160) arasmdan g&uuml;venlik ile doğrudan veya dolayh ilgili olan kriterler detayh incelenecektir.</font></td> </tr> <tr height="57"> <td height="57"><font size="2">3</font></td> <td><font size="2">Mevzuat</font></td> <td width="164"><font size="2">TBF Salon Uygunluk ve G&uuml;venlik Y&ouml;nergesi</font></td> <td width="83"><font size="2">3 Ders saati</font></td> <td><font size="2">Y&ouml;nerge metni</font></td> <td width="164"><font size="2">TBF salon denet&ccedil;ilerinden g&ouml;revlendirilecektir.</font></td> <td width="165"><font size="2">Y6nergenin 40 - 52&#39;nci maddeleri detayh incelenecektir.</font></td> </tr> <tr height="95"> <td height="95"><font size="2">4</font></td> <td><font size="2">Mevzuat</font></td> <td><font size="2">UEFA kurallan</font></td> <td width="83"><font size="2">3 Ders saati</font></td> <td width="164"><font size="2">UEFA Safety and Security Regulations (2006)</font></td> <td width="164"><font size="2">TFF Stadyum Ve G&uuml;venlik Komitesi uluslar arası denet&ccedil;ilerinden g&ouml;revlendirilecektir</font></td> <td width="165"><font size="2">TFF Stadyum ve G&uuml;venlik Komitesi Talimatı ile bağdaştınlarak konu &ouml;zetle işlenecek</font></td> </tr> <tr height="48"> <td height="48"><font size="2">5</font></td> <td><font size="2">Kolluk Kuvveti</font></td> <td width="164"><font size="2">Kolluk kuvvetlerinin g&ouml;revleri, Kolluk kuvvetleri ile işbirliği</font></td> <td width="83"><font size="2">3 Ders saati</font></td> <td><font size="2">5149 sayıhkanun</font></td> <td width="164"><font size="2">N Emniyet M&uuml;d&uuml;r&uuml; temsilcisi</font></td> <td><font size="2">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="48"> <td height="48"><font size="2">6</font></td> <td><font size="2">Spor Kul&uuml;b&uuml;</font></td> <td width="164"><font size="2">Spor kul&uuml;b&uuml;n&uuml;n g&ouml;revleri</font></td> <td width="83"><font size="2">3 Ders saati</font></td> <td width="164"><font size="2">5149 sayıhkanun TFF Stadyum ve G&uuml;venlik Komitesi Talimatı</font></td> <td width="164"><font size="2">TFF Stadyum Ve G&uuml;venlik Komitesi temsilcisi</font></td> <td><font size="2">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="160"> <td height="160"><font size="2">7</font></td> <td><font size="2">Uygulama</font></td> <td width="164"> <p> <font size="2">G&uuml;venlik planı Kalabahk kontrol&uuml; Bilet denetimi Sahtecilik Karaborsa Aşağıdakilerin denetimi; &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meşale v.b. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alkol, uyuşturucu <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pankart Seyircinin oturtulması Seyircilerin aynlması &Ouml;zel g&uuml;venlik personeli CCTV Kontrol odası </font> </p> </td> <td width="83"><font size="2">12 Ders saati</font></td> <td width="164"><font size="2">TFF Stadyum ve G&uuml;venlik Komitesi Talimatı UEFA Safety and Security Regulations (2006)</font></td> <td width="164"><font size="2">&Ouml;zel G&uuml;venlik Şirketi ma&ccedil; organizasyonu sorumlusu</font></td> <td><font size="2">&nbsp;</font></td> </tr> </tbody> </table>