YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


Sivil Havacılık Güvenlik Eğitimleri için yapılacak yasal düzenleme ve uygulanması için Ulaştırma-İçişleri Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları kadar özel güvenlik sektörü sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin de alınmasının önemli olduğu ve bunu değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilmekteyiz ve konuda ilgili kurumlara başvurularımız yapılmıştır. İlgili dilekçemiz aşağıdadır.

 

Sayı      : 09116-T057                                                                                  25 Haziran 2010

                                                      

KONU:Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim

İLGİ: Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (Sht 17.2)

Ülkemizde ulusal ve uluslararası hava trafiğine açık havaalanında görev yapacak genel ve özel güvenlik görevlileri ile diğer kurum ve kuruluşlarda görevli kişilerin sivil havacılık güvenlik eğitimleriyle ilgili uluslararası standartlarda eğitim programları hazırlanmış olmakla bunların uygulanmasında meri mevzuatlara uygun hareket edilmediği ve özellikle 2004 yılında çıkartılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine tam olarak uyulmadığı gözlenmektedir.

Bu konuda, anılan kanunun çıktığı dönemde yapılan başvurular dikkate alınmadığı gibi mevzuatın lafzı ve ruhuna uygun olmayan cevaplar verilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde hızla oluşan gelişmeler doğrultusunda, havaalanlarının yap-işlet modeliyle kurulması ve işletilmesi yönünde sayısal artış ve bu alanda kamu-özel sektör işbirliği mantığı ve uygulamasında oluşan yeni anlayış doğrultusunda buralarda görevli personelin eğitiminin de yeniden değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır.Bu kapsamda yapılmakta olan çalışmalar gönülden desteklenmektedir.

Bu bağlamda , ilgide yer verilen "Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Ve Sertifikasyon Talimatı (Sht 17.2)'nın, bu talep ve ihtiyaçları giderme düşüncesiyle hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu güne  kadar hayata geçmeyen bu talimatın, bu alanda mevcut mevzuatla koordineli ve  tam uyumlu hale getirilmesi ile yapılan çalışmanın başarısı artacaktır. Özelikle Hukuki Dayanak başlıklı 4.maddede yukarıda sözü edilen kanun ve yönetmeliğe göre bir düzenleme yapılması suretiyle, buna göre kurulmuş olan özel eğitim kurumları da doğal olarak sürece dahil edilmiş olacaktır.

Son dönemde oluşan bazı gelişmeler doğrultusunda, bu alanda yeni bir politika belirleneceği öğrenilmiştir. Bilindiği üzere dünyada uzun zamandan buyana oluşan ve gittikçe yaygınlaşarak yerleşen bir anlayışla, yapılacak düzenleme ve uygulamalarda ilgili sivil toplum  kuruluşlarına da başvurup görüşlerinin alınması ve bunların dikkate alınması eğilimi oluşmaktadır. Ülkemizde de buna önem verildiği ve başta Anayasa olmak üzere bir çok düzenlemede ilgili STK'lardan görüş alındığı bilinmektedir.

Bu bağlamda, Sivil Havacılık Güvenlik Eğitimleri için yapılacak yasal düzenleme ve uygulanması için Ulaştırma-İçişleri Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları kadar özel güvenlik sektörü sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınmasının önemli olduğu ve bunun göz önünde bulundurulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Teknik ve Üst Düzey  Mesleki Güvenlik Eğitimciler Derneği-TÜMGED olarak biz bu çalışmalara katkıda bulunmaya, Eğitim Kurumlarının 2004 yılından bu yana bu alanda tanınmayan haklarını ilan etme ve korumaya hazırız.

Takdirlerine arz ederim.

 

Cem Orçun
Yön.Krl.Başkanı

 

DAĞITIM :

GEREĞİ:                                                                         BİLGİ:
Devlet Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü                    Ulaştırma Bakanlığı
                                                                                      İçişleri Bakanlığı
                                                                                      Emniyet Genel Müdürlüğü