YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA

 ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN ETİK DEĞERLERİNİ OLUŞTURMAK, GELİŞTİRMEK VE DENETLEMEK MAKSADIYLA, TÜRKİYE ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU BÜNYESİNDE BİR “ETİK KOMİTESİ” KURULMUŞTUR(KOMİTE 1 BŞK. VE 2 ÜYE DEN OLUŞUR)  

ÖZEL GÜVENLİK  MESLEĞİ ETİK KURALLARI
Bu belgeyi imzalayan şirketler aşağıda yer alan hususlara uymayı taahhüt ederler.

 1. Etik Komitesinin sorularını kabul etmek, bunları cevaplamak ve bu komite tarafından alınabilecek karar ve tavsiyelere uymak,
 2. Özel güvenlik Hizmeti ve Eğitimi verilmesini düzenleyen 5188 sayılı  yasada öngörülen faaliyet izin belgesini almak ve bu alandaki diğer yasalara ve  düzenlemelere titizlikle uymak,
 3. Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki ve firma sözleşmesindeki düzenlemeleri uygulamak, kısa ve uzun vadeli olarak çalışanların özlük haklarını eksiksiz vermek,
 4. Müşteri odaklı çalışmak, ticari işletmenin doğası gereği bir yandan karlılığı ararken diğer yandan da yasal sorumluluklar ve Etik değerlerden taviz vermemek,
 5. Müşteriye verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmek, sorunlarla karşılaşılması halinde hizmetin tamamlanması sorumluluğunu garanti etmek ve sağlamak, tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak maksadıyla yapılacak çalışmalarda tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak
 6. Öngörülen taahhütlere uyma açısından uygun bir örgütlenme yapmak, müşteri ile birlikte ölçmeye imkân verecek bir kalite sistemi oluşturmak
 7. Müşteri ilişkilerinde gizlilik ve paylaşılan bilgilerin üçüncü şahıslara karşı korunmasını titizlikle sağlamak,
 8. Sektörel standartların oluşturulması ve mesleğin yapısal gelişimi çalışmalarını desteklemek,
 9. Meslek tarafından sürdürülen sosyal uyum çalışmalarına katkıda bulunmak ve ücretlilerin iş sağlığı ve güvenliği konularını düzenleyen yasalara uygun olarak istihdamını sağlamak,
 10. Personeline yasal olarak öngörülen asgari/temel eğitimi ve işindeki görevi pozisyonuna göre yetkileri ve nitelik düzeylerine uygun eğitimi vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak,
 11. Eğitim Kurumu olarak; Eğitim programlarının bilimsel yöntemlerle hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, eğiticilerin seçimi, yetiştirilmeleri ve sınıf ortamındaki uygulamalarının denetlenmesi konusunda taviz vermemek,
 12. Kurulmuş ve devam eden bir işbirliğini kendi lehine bozmak adına fiyat rekabeti ve diğer haksız rekabet yollarını kullanmamak,
 13. Bir doğruluk ve dayanışma ruhu oluşturmak ve geliştirmek, Özel Güvenlik Mesleği Etik kurallarının uygulanması yoluyla markasının imajını daha değerli hale getirmeyi ve yükseltmeyi hedeflemek,
 14. Tüm Sektör tarafları arasındaki ilişkilerde doğruluk, dürüstlük ve ahlaki değerleri daima ön planda tutmak, haksız rekabet yollarını kullanmamak,
 15. Sektörde, azami dayanışma ve işbirliği için birbirlerine yardımcı ve yol gösterici olmak, birbirlerinin yetenek, performans  ve yetileri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmamak ve kötü niyetli hareket etmemek,
 16. Özel Güvenlik sektöründeki tarafların itibarlarına ve uygulamalarına  yasalara aykırı bir durum söz konusu olmadıkça saygı duymayı ilke edinmişlerdir aynı zamanda  sivil toplum örgütleri ve diğer derneklerle ilişkilerde saygılı ve yapıcı rol üstlenmeyi benimser.