YÖNETİM   |   TÜZÜK   |   YÖNETİM KURULU KARARLARI   |   ETİK KURALLAR   |   ÜYELERİMİZ   |   DUYURULAR   |   BASINDA TÜMGED   |   LİNKLER   |   ÜYELİK İÇİN   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA

Özel Güvenlik Sektörünü düzenleyen 5188 sayılı yasa ve yasanın uygulamasına yönelik yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlayan Sivil Toplum örgütlenmesine çok yeni bir halka daha eklendi. Sektörün ayrılmaz bir boyutu olan Eğitim konusunda çalışanlar da uzun süren hazırlıklardan sonra TÜMGED(Teknik ve Üst düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği) çatısı altında birleştiler. 

TÜMGED tanıtım Sunusu

TEKNİK VE ÜST DÜZEY MESLEKİ GÜVENLİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (TÜMGED)

Kuruluş                                    22 Ocak 2008

Federasyon Üyeliği                  29 Şubat 2008

Genel Kurul                             14 Haziran 2008

Merkez                                   İstanbul (Temsilcilik Ankara)

HEDEFİMİZ 

-         Değerli Eğitimcileri ve Onların Birikimlerini Derneğimiz bünyesinde toplamak suretiyle bu konuda bir otorite oluşturmak;

-         Uluslararası otoritelerin standartlarına ulaşmak ve birlikte çalışmak;

-         Eğitimlerin, nitelikli hale gelmesini sağlamak,  

-         Eğitim çeşitliğini sağlamak ve tamamlamak,  

-         Sektör standartlarını oluşturmak ve yükseltmek,  

-         Eğitimcilerin ortak sorunlarına çözüm bulmak.

 

TÜMGED'İN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

   -    Özel Güvenlik Eğitim Sistemi İyileştirme Raporu   
   -    Yenileme Eğitimlerinin içeriği çalışması/anketi  
   -    Sektör Etik Kuralları çalışması   
   -    Güvenlik Eğitimleri KDV oranının düşürülmesi  
   -    Eğt. Kurumları Otomasyon Programı hazırlatılması  
   -    Eğitim ücretlerinin alt sınırının oluşturulması   
   -    Özel Güvenlik Eğitimlerinde kullanılmak üzere Ders Kitapları ve Mevzuat Dokümanı hazırlanması

TÜMGED'İN YAPACAKLARI

-         Tüm Eğitimcilerin, birikimlerini ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamını yaratıyoruz.  

-         Eğitim Sistemi İyileştirme Raporundaki görüşlerimizi gerçekleştirmek üzere çalışacağız.  

-         Eğitimcilerin Eğitimi programını başlatacağız.  

-         Eğitimlerin Ciddiyeti ve Eğitim Kurumlarının Saygınlığı için otokontrol zemini oluşturacağız.

-         Özel Güvenlik Eğitimlerinde kullanılacak dökümanları standart hale getireceğiz.  

-         Sektörel fuarlara iştirak edecek, seminer ve konferanslar düzenleyecek, basın / yayın yoluyla çalışmalarımızı duyuracağız.

BEKLENTİLERİMİZ

            Üyelerimizin;  

         Eğitim konusunda, bizlere güvenmeleri;  

         Bizi yüreklendirecek desteği esirgememeleri,  

         İhtiyaç duydukları her türlü teknik çalışmayı karşılıksız olarak bizden istemeleri.